1. خانه
  2. تماس با ما
  3. کانال برگزاری مسابقه

پایش و ارزیابی شدت، مدت و گستره خشکسالی اخیر استان آذربا یجان غربی بااستفاده از …

تاریخ: — — انتشار توسط: Siamak ADN
  • مدیریت ریسک و بحران
  • شدت خشکسالی
  • درصد نرمال
  • شاخص اقلیمی خشکسالی
  • نمایه های خشکسالی
  • فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد
  • دهکها

...دانلود...

پایش و ارزیابی شدت، مدت و گستره خشکسالی اخیر استان آذربا یجان غربی بااستفاده از … — با فرمت WORD در 12 صفحه و قابل ویرایش

لینک کمکی